ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Γεννήτριες πετρελαίου προς ενοικίαση για εργοτάξια, εκδηλώσεις κ.λ.π
Αθόρυβες σε τρέιλερ.

Ενοικιάσεις μετασχηματιστών μέσης τάσης