ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις οικειών, καταστημάτων, τροποποιήσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Μετρήσεις γειώσεων, πιστοποιητικά ΔΕΗ